• Cup-säännöt
 • Tulokset
 • Yhteystiedot
 • Runkosäännöt:

   

  Runkosäännöt:

  1. Kilpailun pääjärjestäjä on Saimaa-Cup, joka kuuluu osana vetouistelun aluecupiin/ Uistelutoimikuntaan.

  2. Kilpailun osanottomaksu on 55,- euroa/ venekunta.

  3. Kilpailijoilla on oikeus aloittaa siirtymäajo kilpailualueelle puoli (1/2) tuntia ennen kilpailun alkua. Kilpailualueella ei uistimia eikä apuvälineitä saa asettaa veteen ennen kilpailuajan alkamista. Kilpailijoiden on oltava takaisin punnitusalueella ½ tunnin kuluttua kilpailuajan päättymistä. Kilpailuaika (virallinen aika) ilmoitetaan kipparikokouksessa.

  4. Kipparikokous, johon jokaisen venekunnan kipparin on osallistuttava, pidetään ennen kilpailuajan alkamista. Kipparikokouksessa voidaan antaa näitä sääntöjä täydentäviä tai muuttavia määräyksiä. Varakipparia voi käyttää kilpailukauden aikana vain yhdessä (1) osakilpailussa.

  5. Venekunnalle annetaan kilpailukortti ja säännöt sekä kilpailutunnukset ennen kilpailun alkua. Jokaisen venekunnan on palautettava kilpailukortti tai soitettava viimeistään ½ tunnin kuluttua kilpailuajan päättymisestä valvojalle, punnituspaikalle tai kilpailutoimistoon. Kilpailupaikalta poistuminen ilmoittamatta aiheuttaa etsintätoimet, joiden kustannukset periään ko. venekunnalta.

  6. Kilpailijoille jaetaan kartat, johon on merkitty kilpailualue, rantautumispaikat ja punnituspaikka. Kilpailunaikana venekunta ei saa poistua kilpailualueelta, ei saa rantautua muualle kuin merkityille rantautumispaikoille eikä saa kohdata toista kilpailuvenettä ilman valvojan lupaa kuin hätätapauksessa. Kilpailusuorituksen päätyttyä on venekunnan palattava suoraan punnitusalueelle kipparikokouksen määräysten mukaisesti.

  7. Pyyntitavoista on sallittu vain vetouistelu. Uistinta ei saa heittää. Pyynnissä saa olla enintään 10 vapaa, tuplat on sallittu.

  8. Osakilpailun järjestäjät päättävät kisakohtaisesti kalojen alamitat. Kalat mitataan leuan kärjestä yhteen puristetun pyrstön kärkeen. Kalat, jotka alittavat edellä mainitut mitat hylätään Kalastusasetuksen 19§:n tai kalastusalueen määräämiä alamittoja pienemmän kalan tuominen punnitukseen aiheuttaa suorituksen hylkäämisen. Punnitusalueella on mahdollista mitata kalat ennen punnitusta. Kilpailuissa punnitukseen tuodut kalat ovat kilpailuiden järjestäjien omaisuutta. Kilpailuiden järjestäjät ovat velvoitettu jatkojalostamaan saadut saaliit.

  9. Kilpailijat luovuttavat saaliinsa punnituksen valvojalle välittömästi saavuttuaan merkitylle punnitusalueelle. Kalat punnitaan pistettynä/verestettynä. Kilpailijan on kuittauksellaan hyväksyttävä punnitustulos.

  10. Kilpailukalojen paino muutetaan suhdeluvuksi kertomalla punnitustulos lajikohtaisilla kertoimilla, jotka osakilpailun järjestäjät päättävät kisakohtaisesti

  11. pisteytys/osakilpailu 1. 30p, 2. 28p, 3. 26p, 4. 24p, 5. 22p, 6. 20p, 7. 19p, 8. 18p, 9. 17p, 10. 16p, 11. 15p, 12. 14p, 13. 13p, 14. 12p, 15. 11p, 16. 10p, 17. 9p, 18. 8p, 19. 7p, 20. 6p, 21. 5p, 22. 4p, 23. 3p, 24. 2p, 25. 1p. Jokaisesta osakilpailusta saa viisi (5) osallistumispistettä. Viimeisessä kilpailussa 1.5 kertaiset cup pisteet.

  12. Cup-kilpailun voittaa venekunta, jonka viiden (5) osakilpailun yhteenlaskettu pistemäärä on suurin. Mikäli kahden tai useamman venekunnan pistemäärä on sama, ratkaisee paremmuuden paras jossakin osakilpailussa saatu pistemäärä. Mikäli, tämäkin on sama, ratkaisee paremmuuden suurin yhdestä kilpailusta saatu pistemäärä. Mikäli, tämäkin on sama toiseksi ja jne. Mikäli paremmuutta ei näin saada selville, sijoitetaan kippareista nuorin ylemmälle sijalle.

  13. Jokainen kilpailija osallistuu kilpailuun omalla vastuulla. Jokaisella 18 – 64 vuotta täyttäneellä kilpailijalla tulee olla kuitti valtion kalastushoitomaksun suorittamisesta (kalastuskortti). Jokaisen kipparin on huolehdittava veneen varustamisesta veneliikennelain ja asetusten määräämin varustein. Jokaisen kilpailijan on käytettävä henkilökohtaista kelluntavarustetta. Jokaisen kilpailijan tulee tuntea nämä säännöt. Kilpailujen vastuullinen järjestäjä huolehtii pelastus- ja ensiapupalvelusta.

  14. Valvontaa suorittavat erilliset valvontaveneet sekä rantautumispaikkojen ja punnituksen valvojat. Kilpailijoiden on noudatettava valvojien ohjeita ja määräyksiä.

  15. Tuomarineuvostoon kuuluu järjestävän seuran nimeämä puheenjohtaja, kaksi edustajaa, sekä näiden arpomaa yksi kilpailijoiden edustaja.

  16. Kilpailua koskevat vastalauseet tule jättää kirjallisena tuomarineuvostolle kilpailutoimistoon viidentoista (15) minuutin kuluessa tulosten julkaisemisesta Tuomarineuvoston päätöksestä ei voi valittaa.

  17. Näiden sääntöjen pykäliä rikkoneen tai muun vilpillisen toiminnan takia venekunnan kilpailusuoritus voidaan hylätä tai mikäli tapaus katsotaan törkeäksi, voidaan venekunta sulkea kokonaan pois cupista. Päätöksen asiasta tekee tuomarineuvosto kuultuaan ensin asianosaisia.

  18. Järjestäjällä on oikeus tarkistaa vene kipparin suostumuksella.

  19. Kilpailussa taltioitua kuva- ja sekä äänimateriaalia saa tallentaja käyttää korvauksetta kaikkeen kalastusta edistävään tarkoitukseen.

  20. Cupin 3 parasta venekuntaa muodostavat joukkueen SM-kilpailuun.

  21. Rauhoitus ennen kilpailua 6vrk. Kalastaminen 6 päivää ennen kilpailua kielletty kilpailualueella. Rauhoituksen rikkomisesta seuraa poissulkeminen kilpailusta.

  22. Force majeure. Järjestäjällä on oikeus peruuttaa kilpailut olosuhteiden takia.